Carlos Baute - ¿Quién es Ese?

Hoy te llame no se cuantas veces
Y como tu no me contestabas
A tu casa me fui para decirte que

Oye baby yo no pierdo
La esperanza de tenerte ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.