José Mercé - Volver

Yo adivino el parpadeo de las luces
Que a lo lejos van marcando mi retorno
Son las mismas que alumbraron con
Sus pálidos reflejos hondas horas de d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.