Daddy Yankee - Dónde Están Las Gatas

¿Dónde están las gatas que no hablan y tiran pa' alante?
¿Dónde está el corillo guilla'o de maleante?
Vamos pa' la disco para hacer escante
Ahora
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.