Bad Bunny - Tenemos Que Hablar

Yeh-yeh-yeh-yeh-yeh
Yeh-yeh-yeh-yeh-yeh
Yeh-yeh-yeh-eh

Odio tus mensajes, cuando dices que tenemos que hablar
Oh Dios, qué yo hice, qué yo hice,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.