Bad Bunny - Caro

Me ven y me preguntan por qué visto caro, eh
¿Tú no ves que yo soy caro?
De lejos se nota que mi flow es caro, eh
Que con nadie me comparo
Yo le l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.