Haze - Amanece

Uah (Uah)

Siempre te llamo de madrugá'
Porque quería decirte que (Oh-oh)
Me encanta todo desde la primera ve' (Oh-oh)
Pero esta ve' a mí me tocó...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.