Sech - Qué Más Pues

Te dejé en la casa
Después de hacerlo mami (después de hacerlo)
Pregunta la niña
3:00 AM qué haces en linea daddy

Qué más pues
Sigo aquí pensan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.