Wisin & Yandel - Callao

Los Legendarios
Señoritas, son las ligas mayores
Ozuna, W y Yandel

Llegó el fin de semana (Ella ya se arregló el pelo)
Ella se activa con sus am...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.