Gucci Mane - Lost Ya'll Mind

Wop
Hol' up, Spiffy on this motherfucker
Qua', burr

Ice caucasian, but I'm black as hell (Ice, black)
My bitch bright skin, but she black as wel...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.