Gucci Mane - Just Like It

Hah
Guwop
(Honorable C.N.O.T.E)
21
21
Gato
Hah (It's Gucci), hah (it's Gucci, hah)
Real Zone 6, nigga, straight up

I look just like it
Diam...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.