Meek Mill - Splash Warning

Okay, ye ye, ye ye, wo-wo-wo, ay, ay

In that new Chopard, ooh ooh
That's a car, ooh ooh
Money, money, ah ooh ooh
Big boss, ooh ooh
In that Rich...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.