Bulova - Hoy Me Desacato

Hoy yo me desacato
Y quiero que te me pongas de espaldas (Espaldas)
El suelo que te hace falta

DJ, dale play, que bailen como quieran
Nadie que ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.