Carlos Baute - Te Sigo Pensando

Quiza no fue coincidencia
Encontrarme contigo, de nuevo

Yo quisiera solo por esta vez
Robarte con una mirada
Un beso que te llegue al alma
Y qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.