Meek Mill - Uptown Vibes

Papamitrou Boi
Spanish bitch, from uptown
I bought her a bust down
Yeah, oh

Ven aquí, dame chocha to my Spanish loca
In the kitchen, whippin' t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.