Daddy Yankee - Adictiva

DY
Dididiri Daddy
Oh, yeah (Wuh)
Sube

Contigo la pasé muy bien
Quizá esto ni fue real
No te lo voy a negar, no te puedo sacar de mi mente
Qui...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.