DJ Luian - Bubalu

Desde que te vi
Supe que eras para mí
Ahora mírate aquí
Tu corazón late por mí
Pero no te supe valorar
Bebé te hice mal

Me tienes aquí, hablan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.