Nahuel Pennisi - Somos

Somos un grito en la pared
Somos las marcas en la piel
Somos la tarde por caer
Somos ardor y fuego

Somos ese vino por servir
Esa llovizna por m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.