Opwekking - 'k stel mijn vertrouwen

'k stel mijn vertrouwen
op de heer, mijn god.
want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k zie naar hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

The rest of this lyric is blocked due to country restrictions.Wat andere gebruikers ook bekeken

Opwekking - Heer ik prijs Uw grote naam
Opwekking - Abba vader
Opwekking - Zoek eerst het Koninkrijk
Opwekking - 237 - Jezus, wij verhogen U
Opwekking - 10.000 reasons