The Waterboys - Winter Winter

Winter winter on the way
Bitter cold she bring
Winter winter on the way
Hard and deadly thing
Winter winter on the way
Everybody sing
Winter winter on the way
And after winter...

Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

Lyrics licensed by LyricFind